logo
Công ty Luật TNHHLuật sư Hà
QUY ĐỊNH VỀ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY MỚI CẬP NHẬT
TH1 4, 2020 / HÀ ĐĂNG LUYỆN

QUY ĐỊNH VỀ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần dược định nghĩa là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty của doanh nghiệp là tổng tất cả giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và ghi trong điều lệ công ty. Dưới đây là một trong những điểm mới liên quan đến giảm vốn điều lệ của Luật Doanh nghiệp được cập nhật năm 2014.

img_page

Đăng ký thuế doanh nghiệp trực tuyến qua mạng cần những gì? (nguồn doanhnghiep.net)

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
 • Các trường hợp quy định giảm vốn điều lệ:
 • Công ty hoàn trả cho thành viên khi đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả.
 • Công ty mua lại phần vốn góp theo yêu cầu của thành viên.
 • Vốn điều lệ không được thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thành lập doanh nghiệp.
 • Thời điểm thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:
  • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ đối với trường hợp giảm vốn do hoàn trả cho thành viên, hoặc công ty mua lại phần vốn góp theo yêu cầu của thành viên thì công ty phải thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp, công ty phải thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Thành phần hồ sơ:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Nghị quyết và biên bản họp của hội đồng thành viên.
  • Báo cáo tài chính gần nhất.
  • Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn về việc.
TRƯỜNG HỢP GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Các trường hợp giảm vốn điều lệ:
  • Công ty hoàn trả cho chủ sở hữu nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả.
  • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thành lập doanh nghiệp.
 • Thời điểm thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:
  • Pháp luật không quy định thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi khi hoàn trả cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục này ngay khi hoàn thành hoặc trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ.
  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ, công ty phải thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Thành phần hồ sơ:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Quyết định của chủ sở hữu.
  • Báo cáo tài chính gần nhất.
  • Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn về việc.
GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Các trường hợp giảm vốn điều lệ:
  • Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác Mua lại phần vốn góp theo yêu cầu của thành viên.
  • Công ty mua lại cổ phần đã phát hành.
  • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thành lập doanh nghiệp.
 • Thời điểm thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:
  • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ đối với trường hợp giảm vốn do hoàn trả cho thành viên, hoặc công ty mua lại phần vốn góp theo yêu cầu của thành viên thì công ty phải thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, công ty phải thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Thành phần hồ sơ:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Nghị quyết và biên bản họp của hội Đại hội đồng cổ đông.
  • Báo cáo tài chính gần nhất.
  • Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn về việc.
Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết “Quy định về giảm vốn điều lệ công ty mới cập nhật“, trong trường hợp cần trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật TNHH Luật sư Hà chúng tôi, hãy liên hệ qua email “ luatsu.ha77@gmail.com ” hoặc Hotline:0983.451111
icon-zalo
Copyright © 2019 LuatSuHaLaw. All Rights Reserved.