Quy định pháp luật về thị thực (VISA), thẻ tạm trú

QUY ĐỊNH VỀ THỊ THỰC (VISA), THẺ TẠM TRÚ

của nhà đầu tư nước ngoài

Có hiệu lực từ ngày 01.07.2020

Ngày 25.11.2019, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số Quy định pháp luật về thị thực (VISA), thẻ tạm trú liên quan việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Việc cấp Thị Thực (VISA) và Thẻ tạm trú  (TRC) cho người nước ngoài là nhà đầu tư có những thay đổi đáng chú ý và chính thức có hiệu lực ngày 01.07.2020 như sau:

PHÂN LOẠI THỊ THỰC(VISA) CHO NHÀ ĐẦU TƯ  – ký hiệu “ĐT” theo mức vốn góp.

 1. ĐT1 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

“ĐT1” có thời hạn không quá 5 năm

 1. ĐT2 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

“ĐT2” có thời hạn không quá 5 năm

 1. ĐT3 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

“ĐT3” có thời hạn không quá 3 năm

 1. ĐT4 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng.”;

“ĐT4” có thời hạn không quá 12 tháng

NHÀ ĐẦU TƯ CÓ VỐN GÓP DƯỚI 3 TỶ ĐỒNG  – Không được cấp TRC và Không được quyền bảo lãnh thân nhân.

Người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu ĐT1, ĐT2, ĐT3, LĐ1, LĐ2 có thể được cấp thẻ tạm trú cùng loại ký hiệu với thời hạn:

 1. Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm.
 2. Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT2 có thời hạn không quá 05 năm.
 3. Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT3 có thời hạn không quá 03 năm.
 4. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 có thời hạn không quá 02 năm.

Đặc biệt, theo quy định mới có hiệu lực thì nhà đầu tư sử dụng loại Thị thực (VISA) ký hiệu ĐT4 không được cấp thẻ tạm trú và cũng không được bảo lãnh cho thân nhân theo loại thị thực (Visa) ký hiệu “TT” như trước đây.

Theo Luật mới, Thị thực này chỉ cấp cho các đối tượng: “TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.”;

CHUYỂN ĐỔI CÁC MỤC ĐÍCH THỊ THỰC TRONG NƯỚC – Không phải xuất cảnh

Theo quy định mới, Thị thực không được chuyển đổi mục đích, trừ các trường hợp sau đây:

 1. Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 2. Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;
 3. Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;
 4. Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp chuyển đổi mục đích thị thực theo quy định tại khoản này thì được cấp thị thực mới có ký hiệu, thời hạn phù hợp với mục đích được chuyển đổi. Trình tự, thủ tục cấp thị thực mới thực hiện theo quy định.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0983 45 1111
Nhắn tin Facebook Zalo: 0983.45.1111